Certyfikat

Nasza placówka w Szczecinku posiada certyfikat poświadczający standardy naszej pracy w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej diagnostyki kosztochłonnej – rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Wydany został przez Pomorskie Centrum Certyfikacji prowadzące działalność certyfikacyjną na terenie całego kraju –weryfikując poziom usług świadczonych przez podmioty. Obowiązuje w okresie między 24.11.2018 a 23.11.2021 i potwierdza poziom usług uzyskanych w ramach poprzedniej certyfikacji z lata 2015-2018.

Uzyskany certyfikat informuje o tym, że przeprowadzane usługi są zgodne z Międzynarodową Normą, regulującą standardy w zakresie systemów zarządzania jakością. Jego uzyskanie potwierdza, że w pracy firma, która uzyskała taki dokument, stosuje się do standardów akceptowanych w Polsce i poza jej granicami.

Partnerzy
Rejestracja

tel.: 94 888 9000

Poniedziałek - piątek w godzinach od 7.00 do 20.00
wybrane soboty w miesiącu 8:00-15:00
kontakt@rezonans-szczecinek.pl

Dane kontaktowe

Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

ul. Kościuszki 38 b/2
78-400 Szczecinek
REGON: 320875400-00020

tel.: 535 889 000
tel.: 94 888 9000
tel.: 94 888 9002

e-mail: kontakt@rezonans-szczecinek.pl


Sobol Health Center S.K.A.

ul. Bitwy pod Płowcami 32/18
81-730 Sopot

NIP: 673 188 26 09
REGON: 320875400
KRS: 0000361826
© Ośrodek Diagnostyki Obrazowej - Szczecinek